برچسب: تراکشن گردن بادی دارای پوار (پمپ) و رویه مخملی 2MD